“พลังไหม ขาวใส ตึงกระชับของ Glow Mori จะไปพบกับคุณทั่วป....
จุ๊ จุ๊ จุ๊ ตามหาความลับที่ ม.มหิดล ศาลายา
สาวๆ ม.กรุงเทพ ร่วมค้นหาความลับจากประเทศญี่ปุ่น!