โปรปังๆ ดังกว่าประทัด สวยต้อนรับตรุษจีนกันทั่วหน้า

 สวยไม่หวั่นแม้วันเปียกปอน